Recorregut de la cursa

ATENCIÓ: La cursa de 5km només és de UNA VOLTA AL CIRCUIT